Tag-arkiv: Kollektivavtal

Almega har en stark tilltro till kollektivavtal. Vår uppfattning är att kollektivavtal kan vara en konkurrensfördel i förhållande till andra länder. Men vi behöver modernisera avtalen.

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Vid ett seminarium som var fullsatt till sista platsen diskuterades behovet av att reformera konfliktreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Vid seminariet diskuterades hur de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet behöver reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld. De styrkeförhållanden som gällde för 75 år sedan mellan olika arbetsgivare [...]
(100%) (0%) (0%) (0%)
1 röst

Framtidens kollektivavtal bör byggas utifrån individen

Vid ett seminarium på måndagen deltog företrädare för Almega och förbunden inom Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare. Samtalet handlade om hur kollektivavtalen kan ta hänsyn till vårt allt mer gränslösa arbete, frågor om lönebildning och ersättningar samt hur avtalen kan ge både individer och företag ökad frihet och makt att träffa egna överenskommelser. Your [...]
(33%) (0%) (0%) (67%)
3 röster

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.
(0%) (0%) (0%) (100%)
3 röster

Viktigt med verksamhetsanpassade kollektivavtal

Pernilla Ström, som bland annat driver företag inom hästuppfödning/ridskola, beskrev i en tänkvärd kolumn för en tid sedan i SvD nackdelarna med kollektivavtal som inte är anpassade för verksamheten. De kollektivavtal som tillhandahålls för hennes verksamhet är inte alls anpassade utan tar sin utgångspunkt för helt andra verksamheter.
(0%) (0%) (0%) (100%)
2 röster

Sjöbefälföreningens oseriösa förhandlande

Sjöbefälsföreningen, SBF, har nu tackat nej till bud från medlarna och sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafiken. Med sitt agerande sätter de nu hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet. Därmed ställer sig SBF också sida vid sida med de mest stridbara grenarna av [...]
(100%) (0%) (0%) (0%)
2 röster

Anpassa den svenska modellen till dagens verklighet

En tydlig trend i Sverige är att kollektivavtal som gäller tills vidare blir fler och att fler anställda omfattas av så kallade sifferlösa avtal. Ungefär 800 000 anställda kommer att omfattas av sifferlösa avtal under nästa år.
(100%) (0%) (0%) (0%)
2 röster

Vision gör snäv tolkning för egen vinning

Det är med besvikelse vi på Almega noterar att fackförbundet Vision, på SvD Brännpunkt 29/1, drar den enkla, men samtidigt så felaktiga slutsatsen att den nya EU-lagstiftningen kan göra det obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.
(50%) (0%) (25%) (25%)
4 röster

Upphandling mer än bara ekomat

Så kom den då, äntligen, det nya upphandlingsdirektivet som har förhandlats klart i Bryssel. Troligen införlivas det i svensk LOU (Lagen om offentlig upphandling) i mars 2016.
(0%) (0%) (0%) (100%)
1 röst

Kan vi vässa den svenska modellen?

Jag blir ofta kontaktad av utländska företagsledare i samband med att man överväger etablering eller precis har etablerat sig i Sverige. Vi diskuterar vanligtvis förutsättningarna kring att bedriva verksamhet i Sverige – det svenska företagsklimatet kort och gott. Det handlar om bolagsbeskattning och sociala kostnader, men även om vårt utbildningssystem och möjligheter att skaffa bostäder [...]
(33%) (0%) (0%) (67%)
6 röster

Det här handlar skärgårdskonflikten om

Vad handlar konflikten egentligen om? Jo, att Seko på avtalsområdet har en så kallad ”normerande lönetariff” i kollektivavtalet. Det finns en tabell som säger vad man får i lön, varken mer eller mindre. Det är för företaget ett kollektivavtalsbrott att såväl underskrida som överskrida tariffen. Så här ser den ut för 2012: Begynnelselön: 17 031 [...]
(83%) (4%) (4%) (9%)
23 röster